Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Finland 100 år


År 2017 firade Finland sitt 100-årsjubileum som självständig nation. Jubileumsåret till ära publicerade Språkinstitutet texter om språkliga fenomen och språkligt relaterade händelser under alla Finlands decennier som självständigt land. Vi gjorde också sex intervjuer med personer som fick i uppgift att sia om svenskan i Finland år 2117, då Finland fyller 200 år. På den här sidan finns alla de här texterna samlade.

Texterna publicerades som en del av Språkinstitutets finska temahelhet Sanoin saavutettu: satavuotias Suomi.
Finland 100
Sanoin saavutettu: satavuotias Suomi är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum år 2017.


31.10.2017

00-talet: Handlingsprogrammens och språkpolitikens decennium

I början av 2000-talet skrev Marika Tandefelt ett handlingsprogram för svenskan i Finland. Hur gick det med de tio förslagen till åtgärder för att stärka svenskan?

00-talet var handlingsprogrammens decennium. Först ut var Sverige med ett förslag till handlingsprogram för svenska språket, Mål i mun, som kom 2002. Inspirerad av det tog Svenska språknämnden i Finland initiativ till ett handlingsprogram för svenskan i Finland. Språknämndens dåvarande ordförande Marika Tandefelt fick uppdraget att skriva handlingsprogrammet, som utkom 2003 under titeln Tänk om … Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland.

Marika Tandefelt_foto_Bianca Holmberg
Marika Tandefelt. Foto: Bianca Holmberg

Tio förslag till åtgärder

– Alla i språknämnden var nordiskt intresserade och behovet av handlingsprogram diskuterades i nordiska sammanhang. Vi fick medel från Svenska kulturfonden och kunde därför ordna seminarier kring de teman vi ville ha med, säger Marika Tandefelt om bakgrunden till handlingsprogrammet.

Tandefelt reste runt i Svenskfinland och träffade personer som verkade inom bland annat kultur, utbildning, medier, fritidssektorn och den offentliga sektorn, för att skapa sig en bild av läget. Det resulterade i ett handlingsprogram med översikter över svenskans situation inom de olika områdena och förslag till åtgärder.

Tolv år senare läser Marika Tandefelt och jag igenom de tio förslagen till språkstärkande åtgärder som föreslås i handlingsprogrammet. De rör bland annat hemmet, skolvärlden, medierna, högskolorna och kommunerna. På tre punkter kan vi på rak arm se att det har skett en positiv förändring: mediespråkvården, språkteknologin och korpusarbetet. Det finns språkvårdare som jobbar med språket i de finlandssvenska medierna och mediespråkvården är välkoordinerad. Språkteknologin har gått framåt på ett naturligt sätt tack vare de nya möjligheter som internet erbjuder och språkbanken Korp innehåller både moderna och historiska finlandssvenska texter. Dessutom arbetar språkarkivet vid Svenska litteratursällskapet med en talspråkskorpus.

Språkförlust och språkpolitik

– När handlingsprogrammet skrevs talades det mycket om språkförlust och språklig osäkerhet i och med att finskan tog så mycket utrymme, säger Marika Tandefelt.

På den punkten tycker Tandefelt sig se att läget har stabiliserat sig. I dagens läge är hon mer bekymrad över det språkpolitiska läget och språkklimatet i samhället.

Även om flera åtgärdsförslag i programmet inte har uppfyllts skulle Tandefelt inte ge sig in på att uppdatera handlingsprogrammet som helhet. Hon tror mera på att bestämma sig för inom vilka områden det behövs insatser och att satsa specifikt på dem.

Bianca Holmberg

Läs mer om språkliga milstolpar på 00-talet (på finska): Sanoin saavutettu, 2000-luku
Tänk om ... (pdf)
Språkpolitiska program i Norden och Estland


Tillbaka till rubrikerna