Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Språkspalten i Arena


Språkspalten är publicerad i Arena, medlemstidningen för Modersmålslärarföreningen i Finland.12.5.2016 Kanske det

Språket är ett system med många regelbundenheter, men det är inte ett system utan avvikelser. Språk är ju inte matematik.

Läs mer


12.12.2015 En andra chans

För en tid sedan fick jag en fråga om betydelseskillnaden mellan en andra chans och en annan chans.

Läs mer


12.5.2015 Hen, en och man

För en tid sedan var det stor uppståndelse kring pronomenet hen. Folk hade åsikter både för och emot, och det fördes långa principiella diskussioner i tidningarnas spalter.

Läs mer


12.12.2014 Ord som kan utelämnas: har, som och det

I den här spalten ska jag ta upp några små språkliga element som ofta ingår i idiomatiska svenska satser men som ibland kan utelämnas. Det blir lite grammatisk analys.

Läs mer


12.5.2014 Finlandismer av olika slag

När man hör ordet finlandism associerar man kanske i första hand till enskilda ord som är typiska för finlandssvenskan, till exempel rådda, dyna och stöpsel. Men de finländska särdragen i språket återfinns inte bara på ordnivån, utan på alla nivåer i språket.

Läs mer


Föregående Följande