Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

En andra chans

Monica Äikäs i Arena 2/2015

För en tid sedan fick jag en fråga om betydelseskillnaden mellan en andra chans och en annan chans.

Jag förklarade att det första uttrycket betyder ungefär ’en chans till, den andra i ordningen’ och det andra ungefär ’vilken chans som helst som inte är identisk med en viss chans’. I en andra chans är andra ett ordningstal och i en annan chans är annan ett jämförande pronomen.

När jag besvarat frågan började jag fundera lite på frasen en andra chans. Frasen är en indefinit (obestämd) nominalfras eftersom den inleds av den obestämda artikeln en och innehåller ett substantiv (chans) i obestämd form. Det märkliga är att ordningstalet andra står i bestämd form mitt i den obestämda frasen.  Jag konsulterade den stora grammatikboken Svenska Akademiens grammatik och fick veta att det är fråga om något som kallas en komplex indefinit nominalfras.

Också andra ord och uttryck än ordningstal kan ingå i sådana nominalfraser. I fraserna ett lägsta värde och ett högsta belopp är det ett adjektiv i superlativ (lägsta respektive högsta) som står i bestämd form i en i övrigt indefinit nominalfras, och i frasen ett sista försök är det ett pronomen (sista).  En komplex indefinit nominalfras kan utöver det karakteristiska adjektivet eller pronomenet i bestämd form också innehålla ett vanligt adjektiv i obestämd form: ett godtagbart lägsta värde, ett sista desperat försök.

Det finns ytterligare ett par typer av komplexa indefinita nominalfraser. En typ innehåller genitivuttryck i bestämd form: ett förmaningens ord, en Herrens tjänare, en de djupa skogarnas son. Detta slags nominalfraser förekommer mest i ålderdomligt och högtidligt språk och har ofta karaktären av fasta fraser.  En annan variant som också låter ålderdomlig och högtidlig innehåller ett bestämt superlativuttryck mellan den obestämda artikeln och det obestämda huvudordet: en den vackraste ädelsten, ett det ynkligaste lilla kryp.

De komplexa indefinita nominalfraser som jag hittills nämnt har alla inletts av obestämda artikeln en eller ett, men fraser av detta slag kan också inledas av andra så kallade kvantitetsattribut: varje högsta värde, ingen romankonstens mästare, många de härligaste möten.

Svenska Akademiens grammatik påpekar att den komplexa indefinita nominalfrasen är en strukturtyp som har en mycket begränsad användning. Frasen är dock en intressant detalj i svenskan, och den visar än en gång hur rikt språksystemet är och hur mångfaldiga uttryckstyper det har kunnat frambringa.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången