Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Språkspalten i Arena


Språkspalten är publicerad i Arena, medlemstidningen för Modersmålslärarföreningen i Finland.23.1.2019 Engelskan − hot eller tillgång?

Det har varit mycket tal om engelskan den senaste tiden. I vissa fall utmålas dystra hotbilder om hur engelskan kommer att ta över svenskan och finskan helt och hur att våra språk kommer att degraderas och förpassas till enbart den privata sfären.

Läs mer


4.7.2018 Är det okej att skriva okej?

En av uppgifterna i vårens essäprov i modersmålet handlade om vårt ökade resande och följderna av detta. I uppgiften listades problem kopplade till resande och turism, t.ex. miljöförstöring, terrorattacker och skadlig massturism. Sedan ställdes frågan: ”Vart är det okej att resa?”.

Läs mer


12.12.2017 Röda Korset – de?

För en tid sedan fick jag en fråga från en modersmålslärare: Kan man använda pronomenet de för att syfta tillbaka på namn på organisationer och företag? Exempel 1: Röda Korset hjälper befolkningen i landet. De distribuerar tält och filtar. Exempel 2: Reebok är ett känt företag. De tillverkar idrottsskor.

Läs mer


12.5.2017 Ner eller ned, upp eller opp?

Nutida svenska har två nästan likalydande adverb som uttrycker riktning från en högre nivå till en lägre, nämligen ner och ned. Bägge har uppstått genom förkortning av den längre formen neder. Finns det några skillnader i användning mellan dessa varianter?

Läs mer


12.12.2016 Ord och betydelser

Språket är ett fascinerande system för kommunikation. Det består av språkliga symboler som är uttryck för betydelser, och det gör det möjligt för oss att skilja mellan hårfina betydelsenyanser.

Läs mer


Följande