Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Fler finska publikationer

På Språkinstitutets finska sidor finns de finska publikationerna närmare presenterade.