Ordböcker utgivna av Institutet för de inhemska språken.

Suomi-viro suursanakirja

I början av 2000-talet publicerade Institutet för de inhemska språken tillsammans med Eesti Keele Institut (det estniska språkinstitutet) en finsk-estnisk ordbok med över 90 000 uppslagsord. Den finns både som tryckt utgåva och  som elektronisk utgåva i MOT-serien. Ordboken utarbetades vid Eesti Keele Institut utifrån den enspråkiga finska ordboken Suomen kielen perussanakirja. Den är därmed ett systerverk till Stora finsk-svenska ordboken.