Ordböcker utgivna av Institutet för de inhemska språken.

Suomi–viro-suursanakirja

I början av 2000-talet publicerade Institutet för de inhemska språken tillsammans med Eesti Keele Instituut (det estniska språkinstitutet) en finsk-estnisk ordbok med över 90 000 uppslagsord. Den finns både som tryckt utgåva och  som elektronisk utgåva i MOT-serien. Ordboken utarbetades vid Eesti Keele Instituut utifrån den enspråkiga finska ordboken Suomen kielen perussanakirja. Den är därmed ett systerverk till Stora finsk-svenska ordboken.

Sedan november 2017 finns Suomi–viro-suursanakirja fritt tillgänglig på nätet. Det är Eesti Keele Instituut som ansvarar för den elektroniska ordboken.

Suomi–viro-suursanakirja på nätet