Ordböcker utgivna av Institutet för de inhemska språken.

Medverkande


Följande personer har medverkat vid redigeringen av Stora finsk-svenska ordboken:

Redaktion

Birgitta Romppanen, huvudredaktör

Nina Martola, redaktionssekreterare

Ilse Cantell, redaktör       

Mats-Peter Sundström, redaktör

Susanna Karjalainen, assistent

Pia Westerberg, assistent                                                                                                                                                     

Redaktionsråd

Seija Tiisala, FM, universitetslektor – ordförande

Risto Haarala, FK, Suomen kielen perussanakirjan päätoimittaja

Esko Koivusalo, FM, säätiöasiamies, Kotimaisten kieltentutkimuskeskuksen kielitoimiston entinen päällikkö

Mikael Reuter, FL, föreståndare för svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken

Peter Slotte, FD, docent, huvudredaktör för Ordbok över Finlandssvenska folkmål

Päivö Taubert, FK, toimituspäällikkö, WSOY

Adjungerade

Maija Länsimäki, FT, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sanakirjaosaston esimies

Anneli Räikkälä, FM, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielenhuolto-osaston esimies


Ledningsgrupp

Vuokko Hosia, toimituspäällikkö, WSOY (1 och 2 upplagan)

Eeva Högström, FK, osastopäällikkö, WSOY

Raimo Jussila, FL, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen erikoistutkija

Paula Karlsson, kustannuspäällikkö, WSOY (2 upplagan)

Maija Länsimäki, FT, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sanakirjaosaston esimies

Mikael Reuter, FL, föreståndare för svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken (1 och 2 upplagan)

Birgitta Romppanen, FM, huvudredaktör (föredragande)

Raimo Ruottu, VTK, apulaisjohtaja, WSOY

Päivö Taubert, FK, toimituspäällikkö, WSOY


Granskning

Språkgranskning

Finska

Sari Maamies, FK, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielenhuolto-osasto

Maija Länsimäki, FT, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sanakirjaosasto

Anneli Räikkälä, FM, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielenhuolto-osasto

Kalevi Koukkunen, FL, WSOY Sanakirjat (2 upplagan)


Sverigefinska

Sverigefinska språknämnden, Stockholm

 

Svenska

Svenska språknämnden, Stockholm

 

Finlandssvenska

Språkvårdarna vid svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken:

Mikael Reuter, FL

Chris Silverström, FM

Eivor Sommardahl, FK


Övriga granskare

Delar av manuskriptet har dessutom lästs av Ann-Christine Relander och Seija Tiisala.

 

Fackspråklig granskning

Henrik Andersén, kyrkoherde, teol. kand. (religion, teologi)

Matti Arlehamn, överläkare (medicin, anatomi, fysiologi)

Jan Granberg, FM (musik)

Henrik Grönqvist, justitieråd (juridik)

Christina Juthas, redaktör (matlagning)

Harry Krogerus, professor (biologi, zoologi, botanik)

Björn-Eric Mattsson, datakonsult (atk)

Björn Palmén, diplomingenjör (teknik)

Ann-Christine Relander, översättare (medicin, anatomi, fysiologi)

Marianne Saanila, auktoriserad translator (medicin, anatomi, fysiologi)

Frank Sjöman, redaktör (sport)

Folke Stenman, professor (fysik)

Olof Thodén, överste ia; Tapio Romppanen, kapten (militära termer)

Åbo Hemslöjdslärarinstitut – Åbolands vårdutbildning (textil- och handarbetstermer)

 

Ortnamn

Forskningscentralen för de inhemska språken

Peter Slotte, FD, docent

Sirkka Paikkala, FK

Saara Welin, HuK

WSOY

Kerkko Hakulinen, FL