Ordböcker utgivna av Institutet för de inhemska språken.

Förord till andra upplagan

 

Den andra upplagan innehåller ungefär 5 000 nya uppslagsord. Tidigare ordartiklar har setts över och alla upptäckta fel har rättats.

Ordboken har också kompletterats med de ordartiklar Eva Orava utarbetade för ordbokens elektroniska version 1998.

I den andra upplagan har särskild uppmärksamhet ägnats terminologin inom medicin, juridik, ekonomi, affärsliv, informationsteknik och sport. Inom dessa ämnesområden har ett stort antal uppslagsord lagts till och tidigare ordartiklar kompletterats.

Ortnamnen, som i den första upplagan hade samlats i en bilaga, har nu inarbetats bland de övriga uppslagsorden.

En betydande del av de ändringar och rättelser som gjorts bygger på kommentarer som vi har fått in från ordboksanvändarna. Redaktionen tackar alla som på detta sätt har bidragit till att göra ordboken bättre.

Arbetet med den andra upplagan har utförts av Ilse Cantell och Nina Martola. De har svarat för alla rättelser och ändringar och utarbetat de nya ordartiklarna.

Helsingfors i september 2004