Ordböcker utgivna av Institutet för de inhemska språken.

Ordboken över äldre finskt skriftspråk

Ordboken över äldre finskt skriftspråk, Vanhan kirjasuomen sanakirja (VKS), tjänar framför allt språk- och historieforskningen. Den belyser t.ex. ordens etymologi och hur den finska satsbyggnaden har utvecklats. Samtidigt åskådliggör ordboken idéhistoria och rättstillämpning under svenska tiden i Finland. Verket har också betydelse för teologisk forskning, eftersom källorna till största delen är andliga skrifter som är avsedda för kyrkligt bruk. Exemplen i ordboken ger en mångsidig bild av livet under svenska tiden.

Sedan år 2014 publiceras VKS på nätet. 

Mer information finns på våra finska sidor.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången