Ordböcker utgivna av Institutet för de inhemska språken.

Finlandssvensk ordbok

Finlandssvensk ordbok tar upp olika slags finlandismer på ord- och frasnivå och ger rekommendationer om vilka som bör undvikas och vilka som kan accepteras. Korta stilanvisningar upplyser om att ordet kanske inte är gångbart i alla sammanhang. Vidare har ordboken försetts med uttalsanvisningar för ord som inte uttalas enligt normala svenska uttalsregler. Den senaste upplagan finns fritt tillgänglig på nätet.

Första och andra upplagan utkom år 2000, tredje upplagan 2002 och den fjärde, kraftigt omarbetade, upplagan i april 2008. Fjärde upplagan omfattar cirka 2 550 uppslagsord. Boken är slutsåld.

Ordboken har sammanställts av Charlotta af Hällström-Reijonen och Mikael Reuter vid Forskningscentralen för de inhemska språken (numera Institutet för de inhemska språken) och gavs ut av Schildts förlags Ab (numera Schildts & Söderströms).

Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången