Ordböcker utgivna av Institutet för de inhemska språken.

Ordbok över Finlands svenska folkmål

I Ordbok över Finlands svenska folkmål ges en heltäckande redovisning av ordförrådet i de svenska dialekterna i Österbotten, på Åland, i Åboland och Nyland. Fyra tryckta band av ordboken har utkommit, och över 65 000 ord har behandlats. Sedan 2016 finns avsnittet A–P på nätet (nätordboken). Ordboken uppdateras fortlöpande med nyskrivna artiklar och den färdiga ordboken planeras omfatta ungefär 120 000 uppslagsord.

Hur en ordartikel är uppbyggd framgår av exempelordet korp. Artiklarna är ordnade alfabetiskt enligt uppslagsform. Om flera ord har samma uppslagsform anges ordklass. Uppslagsordet i varje ordboksartikel följs av en förteckning över de orter varifrån belägg upptecknats.

Orterna listas geografiskt (se karta nedan) från norr till söder (Österbotten–Satakunta) och väster till öster (Åland–Åboland–Nyland) efter respektive uttalsform. Därefter följer ordets betydelser, språkprov, uttryck och talesätt samt hänvisningar och källor. Redigeringsprinciperna och dialektordbokens historia belyses närmare i nätordboken.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången