Allmän information om språk och språkpolitik.

Språkpolitiska program i Finland

Vid Institutet för de inhemska språken har det skrivits språkpolitiska program för fyra av institutets språk. Redan i början av 2000-talet kom handlingsprogrammet för svenska, Tänk om ... (2003). År 2009 kom handlingsprogrammen för finska och romani och 2010 handlingsprogrammet för teckenspråk i samarbete med Dövas förbund. Alla fyra programmen kan fritt laddas ner via länkarna på denna sida.


Tänk om. Handlingsprogram för svenskan i Finland.

Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången