Allmän information om språk och språkpolitik.

Språk i Finland

Finlands nationalspråk är finska och svenska. De är likvärdiga enligt lagen och ska kunna användas på alla samhällets områden. År 2017 hade 4 848 761 personer i Finland finska som modersmål. 289 052 personer hade svenska som modersmål.

Finlands lag definierar inte vilka språk som är minoritetsspråk, men samiskans och teckenspråkens ställning är tryggad enligt lag. De samiska språken (enaresamiska, nordsamiska och skoltsamiska) är språk som talas av ursprungsbefolkning. Romani, finlandssvenskt och finskt teckenspråk och karelska är autoktona språk, det vill säga språk som har talats länge i landet. Vid Institutet för de inhemska språken finns språknämnder för finska, svenska, samiska, romani och teckenspråk.

Förutom finska, svenska, romani, teckenspråk och karelska talas många andra språk i Finland. De största invandrarspråken är ryska, estniska, arabiska, somali och engelska.