Allmän information om språk och språkpolitik.

Finska dialekter

Det finska talspråket fördelar sig på ett flertal olika dialekter. Till grund för indelningen ligger den ljudhistoriska utvecklingen, och man räknar med två huvudgrupper, de västfinska och de östfinska dialekterna. Dialektgränserna bygger på utbredningen av vissa uttalsskillnader. Den tydligaste skillnaden mellan västfinska och östfinska dialekter ligger i motsvarigheterna till det finska standardspråkets d-ljud. I de västfinska dialekterna motsvaras d av r eller l, t.ex. airat (aidat), laurat (laudat), velessä (vedessä). I de östfinska dialekterna har d antingen försvunnit eller så motsvaras det av ett halvvokaliskt övergångsljud t.ex. aijat (standardfinska aidat) 'gärdsgårdar, staket', lauvat (laudat) 'bräder', veessä (vedessä) 'i vattnet'. Också bosättningshistoriska forskningsrön har spelat in vid indelningen.

Finska dialektområden

(se karta)

Västfinska dialekter

1. Sydvästfinska dialekter

2. Sydvästfinska övergångsdialekter

3. Tavastländska dialekter

4. Sydösterbottniska dialekter

5. Mellan- och nordösterbottniska dialekter

6. Nordbottniska dialekter

Östfinska dialekter

7. Savolaxiska dialekter

8. Sydöstfinska dialekter

Mer information om finska dialekter hittar du på våra finska webbsidor.