Allmän information om språk och språkpolitik.

Finska dialekter

Det finska talspråket fördelar sig på ett flertal olika dialekter. Till grund för indelningen ligger den ljudhistoriska utvecklingen, och man räknar med två huvudgrupper, de västfinska och de östfinska dialekterna. Dialektgränserna bygger på utbredningen av vissa uttalsskillnader. Den tydligaste skillnaden mellan västfinska och östfinska dialekter ligger i motsvarigheterna till det finska standardspråkets d-ljud. I de västfinska dialekterna motsvaras d av r eller l t.ex. airat (aidat), laurat (laudat), velessä (vedessä). I de östfinska dialekterna har d antingen försvunnit eller så motsvaras det av ett halvvokaliskt övergångsljud t.ex. aijat (standardfinska aidat) 'gärdsgårdar, staket', lauvat (laudat) 'bräder', veessä (vedessä) 'i vattnet'. Också bosättningshistoriska forskningsrön har spelat in vid indelningen.

Finska dialektområden

(se karta till höger)

Västfinska dialekter

1. Sydvästfinska dialekter

2. Sydvästfinska övergångsdialekter

3. Tavastländska dialekter

4. Sydösterbottniska dialekter

5. Mellan- och nordösterbottniska dialekter

6. Nordbottniska dialekter

Östfinska dialekter

7. Savolaxiska dialekter

8. Sydöstfinska dialekter
 


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången