Information om Institutet för de inhemska språken.

Lag och förordning

Både lagen och förordningen om Institutet för de inhemska språken finns att läsa i elektronisk form i Finlex.

Lag om Institutet för de inhemska språken (22.12.2011/1403)

Statsrådets förordning om Institutet för de inhemska språken (1566/2011)