Information om Institutet för de inhemska språken.

Språkvård

Språkvård är verksamhet som syftar till att styra språkutvecklingen så att ett eller flera språk blir tillgängliga och lätta att använda för så många som möjligt i ett samhälle.

Språkvård kan delas upp i språkvalsplanering, ord- och grammatikvård och tal- och textvård.

Språkvalsplanering gäller förhållandet mellan olika språk i ett samhälle och innefattar ofta språkpolitiskt arbete. På sidan om språkpolitik kan du läsa mer om Språkinstitutets språkpolitiska arbete.

Ord- och grammatikvård rör stavning och böjning av ord, ordval och grammatik. På Språkinstitutet handlar ord- och grammatikvården främst om att redigera ordböcker och sammanställa ordlistor och skrivregelsamlingar anpassade för finländska behov.

Tal- och textvård handlar om att ge råd och skapa mallar för hur olika texttyper kan struktureras och samtalssituationer kan förbättras. Vid Språkinstitutet arbetar vi främst med textvård.