Information om Institutet för de inhemska språken.

Ordboksarbetet vid Språkinstitutet

Ordboksarbete eller lexikografi är en av Språkinstitutets huvudverksamheter. Inom svenska avdelningen verkar fem ordboksredaktörer. Fyra av dem ingår i redaktionen för Ordbok över Finlands svenska folkmål. Den femte är avdelningsföreståndaren som arbetar med Stora finsk-svenska ordboken. Personalen på den finska ordboksavdelningen består av ett tjugotal lexikografer. För närvarande pågår arbetet med åtta olika ordböcker: Stora finsk-svenska ordboken, en ordbok över modern finska och en över äldre finska, en svensk och en finsk dialektordbok, en estnisk-finsk ordbok och två invandrarordböcker. 

Lexikografi kan också vara en teoretisk disciplin och innebära forskning kring ordböcker och ordboksanvändare. Språkinstitutets lexikografer publicerar en del vetenskapliga artiklar och deltar i nordisk och internationell lexikografisk verksamhet.

Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången