Information om Institutet för de inhemska språken.

Nätbokhandel

Via vår nätbokhandel säljer vi bara böcker som kommit ut på Institutet för de inhemska språkens eget förlag. För böcker som vi varit med och producerat men inte själva är förläggare för ger vi uppgift om försäljare.

De svenska böckerna i vår nätbokhandel är

  • Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011. Red. Leila Mattfolk, Maria Vidberg och Pamela Gustavsson. 2013.
  • Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den 22–25 maj 2008. Red. av Leila Mattfolk & Terhi Ainiala. 2009.

Utöver böcker säljs finska namntavlor och nätkurser. Mer information om produkterna finns på nätbokhandelsn finska sida.

Till nätbokhandeln (på finska)

Beställning och betalning

Nätbokhandeln fungerar på finska.  Du kan antingen betala via nätbank (Nordea, OP-Pohjola och Danske Bank) eller be om faktura.

För närmare information: 

snabel-a


julkaisumyynti[snabel-a]kotus.fi


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången