Information om Institutet för de inhemska språken.

Biblioteket vid Institutet för de inhemska språkenböcker
Vårt bibliotek är öppet för alla och du kan komma till biblioteket och läsa. Däremot lånar vi inte ut böcker. Våra böcker ingår i databasen Helka.


Institutets egna publikationer kan köpas i biblioteket eller via nätet.

Till Helka
Till nätbokhandeln

Tillbaka till rubrikerna

Bibliotekets öppettider

Bibliotekets öppettider är måndag, tisdag och onsdag kl. 12.00–15.45 och torsdag och fredag kl. 9.00–12.00. Dag före helg stänger biblioteket kl. 14.00. I juli är biblioteket stängt.

Biblioteket är gemensamt för Språkinstitutet, Utbildningsstyrelsen och Finlands Akademi.

Tillbaka till rubrikerna

Kontaktinformation

telefon
0295 333 206
snabel-a
kirjasto[snabel-a]sprakinstitutet.fi

Institutet för de inhemska språken
Hagnäskajen 6
FI-00530 Helsingfors

Bibliotekets personal:

telefonMarina Turenkova, bibliotekarie, 0295 333 297
Anna-Liisa Kristiansson, specialexpert, biblioteksansvarig, 0295 333 246

Tillbaka till rubrikerna

Samlingarna

Samlingarna i biblioteket består av en allmän samling och handbibliotek inom olika specialområden. Biblioteket omfattar sammanlagt cirka 70 000 band (cirka 1 000 hyllmeter). Viktiga områden i samlingarna är finsk språkforskning, etnologi och folkdiktsforskning.

I första hand betjänar biblioteket institutets egen personal. Andra kunder kan ta del av bibliotekets material i läsesalen. En del av litteraturen är i tjänstebruk och lånas inte ut ens för läsesalsbruk. Fråga gärna bibliotekspersonalen om boken du söker verkligen är tillgänglig även om det står så i sökuppgifterna.

Tillbaka till rubrikerna

Databaser

Sedan 1993 har det material som införskaffats till institutets bibliotek katalogiserats i databasen Helka (databasen för biblioteken vid Helsingfors universitet). Samma material kan sökas också genom den riksomfattande databasen Melinda.

Vårt bibliotekssignum i nämnda databaser är Su.

På biblioteket finns en kopiator för allmänt bruk och en dator med tillgång till databaserna Helka och Arto.

Bibliografiska referenser för publikationer inom ämnet uralistik och för publikationer skrivna av personalen vid Institutet för de inhemska språken upptecknas i databasen Arto med beteckningen Urbis; i innehållsbeskrivningen används finska och engelska referensord.

Arto innehåller data om artiklar från olika ämnesområden som huvudsakligen publicerats i inhemska tidskrifter, serier och samlingsverk från och med 1980-talet. Artiklar som handlar om uralistik finns införda från hela den tid som omfattas av bibliografin (1917–).

Data över tidigare monografier och artiklar inom uralistiken finns förtecknade och innehållsbeskrivna i databasen Kati. Den finns på cd-rom och innehåller en underdatabas som heter Uralica, vars material från åren 1917–1987 även finns i en tryckt bibliotrafi (Bibliographia studiorum Uralicorum). Samma material kan också sökas på en cd-rom om uralistik.

Till Helka
Till Melinda
Till Arto

Tillbaka till rubrikerna

Datatjänst och information

Biblioteket står till tjänst med litteratursökning inom uralistiken och informationssökning i referensdatabaser samt handledning i hur man använder databaser och bibliografier. Vi tar betalt för data- och litteratursökningar som tar över 15 minuter.

Prislista

Tillbaka till rubrikerna

Historia

Biblioteket vid Institutet för de inhemska språken har uppkommit ur två bibliotek: Forskningsbiblioteket Suomen suku (TSS) och Finsk-ugriska biblioteket (SUK). Det är boksamlingen från Forskningsinstitutet Suomen suku, som grundades 1930 av E. N. Setälä, som utgör grunden för Forskningsbiblioteket Suomen suku. Biblioteket verkade fram till år 1988 i samband med biblioteket vid Helsingfors universitets finsk-ugriska fakultet.

Finsk-ugriska sällskapets bibliotek = SUK-samlingen (grundat 1883) donerades till dåvarande Forskningscentralen för de inhemska språken år 1979. Fram till dess verkade det som en del av De vetenskapliga samfundens bibliotek och fanns placerat i Ständerhuset fram till år 1988. Samlingen utökas genom byte av publikationer och donationer från forskarna.

Samlingen SUK (Finsk-ugriska sällskapets bibliotek) donerades till Helsingfors universitet år 2012.

Från och med våren 2016 är biblioteket gemensamt för Språkinstitutet, CIMO, Utbildningsstyrelsen och Finlands Akademi.

Tillbaka till rubrikerna