Information om Institutet för de inhemska språken.

Verksamhet

Institutet för de inhemska språken

  • är en språkvårdsmyndighet som utvecklar och ger rekommendationer för standardspråk och officiella namn i fråga om svenska och finska
  • ger råd och handledning i språk- och namnfrågor
  • utarbetar en- och flerspråkiga ordböcker
  • bedriver forskning som stödjer språkvård och ordboksarbete
  • upprätthåller omfattande språkliga arkiv och samlingar (öppna också för allmänheten)
  • koordinerar arbetet vid språknämnderna för samiska, de finländska teckenspråken och romani.