Information om Institutet för de inhemska språken.

Vad gör vi? 

Institutet för de inhemska språken

  • är en språkvårdsmyndighet som utvecklar och ger rekommendationer för standardspråk och officiella namn i fråga om svenska och finska
  • ger råd och handledning i språk- och namnfrågor
  • utarbetar en- och flerspråkiga ordböcker
  • bedriver forskning som stödjer språkvård och ordboksarbete
  • upprätthåller omfattande språkliga arkiv och samlingar (öppna också för allmänheten)
  • koordinerar arbetet vid språknämnderna för samiska, de finländska teckenspråken och romani.

Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången