Information om Institutet för de inhemska språken.

Språksamarbete med Sverige

Språk- och namnvårdarna vid Institutet för de inhemska språken samarbetar aktivt med språk- och namnvården i Sverige för att diskutera allmänsvenska språkfrågor. Samarbetet är organiserat i olika grupper.

Mediespråksgruppen

Mediespråkvårdaren på Institutet för de inhemska språken är också medlem av den svenska Mediespråksgruppen som sammankommer cirka åtta gånger per år. Gruppen består av språkvårdare inom press, radio och tv och mötena hålls på TT i Stockholm. 

Språkvårdsgruppen

Språkinstitutet är också medlem av Språkvårdsgruppen som är ett samarbetsorgan för organisationer med språkvårdande uppgifter. Gruppen träffas regelbundet och utbyter information om aktuell språkvård. Ärenden som gruppen diskuterar är t.ex. ändringar i nya upplagor av Svenska skrivregler och Svenska Akademiens ordlista.

Till Språkvårdsgruppens webbplats

Namnvårdsgruppen

Inom Namnvårdsgruppen rad sverigesvenska myndigheter. Namnvårdsgruppen diskuterar bl.a. frågor om namn på länder och andra geografiska platser världen över.

Mer om Namnvårdsgruppen på Lantmäteriets webbplats


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången