Information om Institutet för de inhemska språken.

Nordiskt språksamarbete

Institutet för de inhemska språken deltar aktivt i det nordiska språksamarbetet. Syftet med samarbetet är att främja den nordiska språkförståelsen, att stärka de nordiska språkens ställning och att främja en demokratisk språkpolitik och språksyn i Norden.

Nätverket för språknämnderna i Norden fungerar inom ramen för Nordisk sprogkoordination (NOSK). NOSK koordinerar flera olika grupper på språkområdet med finansiering från Nordiska ministerrådet.

Nätverket består av representanter  från samtliga språkvårdsorgan inom Norden: de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, de självstyrande områdena Färöarna och Grönland samt representanter för den samiska språkvården.

Mer om Nätverket för språknämnderna i Norden
Mer om Nordisk sprogkoordination
Mer om Nordiska ministerrådet

Nordiskt språkmöte och nätverksmöte

Nordiska språkmötet är en årlig konferens som ordnas i nätverkets regi kring språkpolitiska eller språkliga frågor. Konferensen är öppen för alla. I anslutning till konferensen ordnas det  nätverksmöte som är ett arbetsmöte för representanterna från de olika språknämnderna. Språkinstitutet brukar vara representerat i nätverksmötet med tre personer: den nordiska sekreteraren (gemensam för finska och svenska) samt ledaren för den finska språkvården och ledaren för den svenska avdelningen. Nätverket ger ut tidskriften Språk i Nordenoch har samarbete kring bl.a. klarspråk och språkteknologi.

Mer om tidskriften Språk i Norden

Mer om det nordiska samarbetet

En utförligare beskrivning av samarbetet på språkområdet inom Norden hittar du på Nordisk sprogkoordinations webbplats.

Också Institutet för språk och folkminnen (Språkrådet) i Sverige har en  presentation av det nordiska språksamarbetet på sin webbplats.

Till Nordisk Sprogkoordinations webbplats
Till Språkrådets presentation

de nordiska flaggorna