Information om Institutet för de inhemska språken.

Nordiskt språksamarbete

Institutet för de inhemska språken deltar aktivt i det nordiska språksamarbetet. Syftet med samarbetet är att främja den nordiska språkförståelsen, att stärka de nordiska språkens ställning och att främja en demokratisk språkpolitik och språksyn i Norden.

Nätverket för språknämnderna i Norden fungerar inom ramen för Nordisk sprogkoordination (NOSK). NOSK koordinerar flera olika grupper på språkområdet med finansiering från Nordiska ministerrådet.

Nätverket består av representanter  från samtliga språkvårdsorgan inom Norden: de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, de självstyrande områdena Färöarna och Grönland samt representanter för den samiska språkvården.

Nordiska språkmötet är en årlig konferens som ordnas i nätverkets regi kring språkpolitiska eller språkliga frågor. Konferensen är öppen för alla. I anslutning till konferensen ordnas det  nätverksmöte som är ett arbetsmöte för representanterna från de olika språknämnderna. Språkinstitutet brukar vara representerat i nätverksmötet med tre personer: den nordiska sekreteraren (gemensam för finska och svenska) samt ledaren för den finska språkvården och ledaren för den svenska avdelningen. Nätverket ger ut tidskriften Språk i Norden och har samarbete kring bl.a. klarspråk och språkteknologi.

En utförligare beskrivning av samarbetet på språkområdet inom Norden hittar du på Nordisk Sprogkoordinations webbplats.

Också Institutet för språk och folkminnen (Språkrådet) i Sverige har en presentation av det nordiska språksamarbetet på sin webbplats.

de nordiska flaggorna