Information om Institutet för de inhemska språken.

Nordiskt språksamarbete

Institutet för de inhemska språken deltar aktivt i det nordiska språksamarbetet. Syftet med samarbetet är att främja den nordiska språkförståelsen, att stärka de nordiska språkens ställning och att främja en demokratisk språkpolitik och språksyn i Norden.

Nordiskt språkmöte och nätverksmöte

Nordiska språkmötet är en konferens som ordnas vartannat år kring språkpolitiska eller språkliga frågor. Konferensen är öppen för alla. De år då ingen konferens ordnas samlas representanterna från de olika nordiska språknämnderna till nätverksmöte, som är ett arbetsmöte. Språkinstitutet brukar vara representerat i nätverksmötet med tre personer: den nordiska sekreteraren (gemensam för finska och svenska) samt ledaren för den finska språkvården och ledaren för den svenska avdelningen. Nätverket ger ut tidskriften Språk i Norden och har samarbete kring bl.a. klarspråk och språkteknologi.

Tidskriften Språk i Norden

de nordiska flaggorna