Information om Institutet för de inhemska språken.

Samverkan

Institutet för de inhemska språken samarbetar med olika språkvårdande organ i Finland. Samarbetet omfattar både språk- och namnvård.

Statsrådets svenska språknämnd 

Språkinstitutet är medlem av Statsrådets svenska språknämnd. Nämnden är ett samordnande organ i frågor som gäller de statliga myndigheternas svenska språkbruk. Den arbetar för ett klart och begripligt svenskt lag- och förvaltningsspråk i Finland och tar initiativ och ger rekommendationer för att förbättra de statliga myndigheternas språkbruk. Nämnden ger också ut handboken Svenskt lagspråk i Finland (Slaf)  och informationsbladet Språkråd.

Mer om Statsrådets svenska språknämnd
Svenskt lagspråk i Finland (pdf)
Informationsbladet Språkråd

Arbetsmarknadens svenska språknämnd Fackterm 

Språkinstitutet samarbetar också med Arbetsmarknadens svenska språknämnd Fackterm. Fackterm består av representanter för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, Statsrådets translatorsbyrå, Finlands Kommunförbund, Kommunernas pensionsförsäkring Keva m.fl. Nämnden arbetar just nu med en finsk-svensk lista med arbetsmarknadstermer. Ordlistan finns på Språkinstitutets webbplats  och den omfattar för närvarande bokstäverna A-N.

Rundradions svenska språknämnd

Svenska Yle har en egen språknämnd, Rundradions svenska språknämnd Russ, som bland annat utser en språkpristagare bland de anställda varje år. Russ har gett ut skriften Röst och språk som innehåller råd och rekommendationer till de anställda på Svenska Yle. Den mediespråksansvariga språkvårdaren på institutet ingår i Russ.

Mediespråksgruppen

Mediespråksgruppen i Finland är en grupp som består av representanter för de finlandssvenska medierna och Institutet för de inhemska språken. Mediespråksgruppen har möten ett par gånger om året för att diskutera principiella språkfrågor och aktuella språkliga fenomen. Mediespråksgruppens rekommendationer publiceras på webbplatsen Mediespråk.

Till Mediespråk

Hugo Bergroth-sällskapet 

Språkinstitutet samarbetar också aktivt med Hugo Bergroth-sällskapet och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, främst kring en årligen återkommande språkvårdsdag i maj. Under språkvårdsdagen delas årets språkvårdspris ut till en professionell språkbrukare som fungerar som en föredömlig språkmodell. Priset har delats ut sedan 1993 och pristagarna har representerat myndigheter, företag, kulturliv, medier och forskning.

Hugo Bergroth-sällskapet och Språkinstitutet samarbetar även kring språkvårdskurser och föreläsningar om svensk språkvård.

Till Hugo Bergroth-sällskapets webbplats
Till Hanaholmens webbplats