Information om Institutet för de inhemska språken.

Delegationen för
Institutet för de inhemska språken

Enligt lagen om Institutet för de inhemska språken ska det vid institutet finnas "en delegation som stödjer dess verksamhet. Delegationen behandlar verksamhetens utveckling och inriktning, tar initiativ som gäller dessa och främjar institutets samarbete med olika intressegrupper."

Delegationen 1.3.2016–28.2.2019

  • professor Pirjo Hiidenmaa (ordförande), Helsingfors universitet
  • journalisten Maria Gestrin-Hagner, Hufvudstadsbladet
  • specialexpert Anna Maria Gustafsson, representant för personalen vid Institutet för de inhemska språken
  • direktören för enheten för allmänbildande utbildning Jorma Kauppinen, Utbildningsstyrelsen
  • lektor Jaakko Sarmola, finska modersmålslärarnas förbund
  • tf professor Minna Suni, Jyväskylä universitet
  • språkrättsrådet Corinna Tammenmaa, Justitieministeriet
  • vd Dag Wallgren, Svenska litteratursällskapet i Finland
  • beställaren Ari Ylä-Anttila, Yle
  • kommunikationsdirektör Mikko Mattinen, SkatteförvaltningenKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången