Information om Institutet för de inhemska språken.

Språkinstitutet i sociala medier


Twitter

Språkinstitutet har två Twitterkonton, ett svenskt, @Sprakinstitutet och ett finskt, @Kotus_tiedotus. På vårt Twitterkonto informerar vi om vår verksamhet och deltar i den språkliga diskussionen.

Språkinstitutet svarar i allmänhet inte på privata meddelanden på Twitter. Vi svarar i första hand på språkfrågor i vår telefonrådgivning eller vår e-postrådgivning. Du hittar också svar på många språkfrågor i Ordförrådet.

Youtube

Svenska avdelningen har en egen spellista på Språkinstitutets finska Youtubekanal Kotus-kanava.

Facebook

Tidskriften Språkbruk finns på Facebook.

Instagram

Dialektordboken finns på Instagram under namnet fisvdialektordboken.Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången