Information om Institutet för de inhemska språken.

Ge respons på webbplatsen

Vi tar gärna emot synpunkter på vår webbplats (innehåll, uppbyggnad, utseende etc.). Via denna blankett kan du ge oss dina kommentarer, förbättringsförslag och önskemål.


*) Obligatoriska fältKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången