Information om Institutet för de inhemska språken.

Fakturering


Språkinstitutet använder sig av nätfakturering. Ange följande uppgifter:

  • Institutet för de inhemska språken
  • Nätfakturaadress/EDI-kod: 003702458728003
  • Förmedlarkod: E204503 (OpusCapita Solutions Oy)
  • FO-nummer: 0245872-8 (Undervisnings- och kulturministeriet)
  • Momsnummer: FI02458728
Om er ekonomiförvaltning inte har något program för nätfakturering kan ni om ni vill använda statens avgiftsfria nätfaktureringstjänst.