Information om Institutet för de inhemska språken.

Mottagning av nätfakturor


Språkinstitutet använder sig av nätfakturering. Ange följande uppgifter:

  • Institutet för de inhemska språken
  • Nätfakturaadress/EDI-kod: 003702458728003
  • Förmedlarkod: 003710948874 (OpusCapita Group Oy)
  • FO-nummer: 0245872-8 (Undervisnings- och kulturministeriet)
  • Momsnummer: FI02458728
Om er ekonomiförvaltning inte har något program för nätfakturering kan ni om ni vill använda statens avgiftsfria nätfaktureringstjänst.

Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången