Information om Institutet för de inhemska språken.

Kontaktuppgifter

hagnäs_foto Nina Martola
Adress: Hagnäskajen 6, FI-00530 Helsingfors (Karta)
Växel: +358 295 333 200
Kontaktuppgifter till svenska avdelningen
Kontaktuppgifter till hela personalen (på finska)

E-postadresserna till personalen vid Institutet för de inhemska språken har formen fornamn.efternamn@sprakinstitutet.fi. Bokstäverna å, ä, ö skrivs a eller o.