Arkiv och samlingar vid Institutet för de inhemska språken.

Tjänsteleverantörer och finansiering

Tjänsteleverantörer

  • Inskanning och digitalisering av namnsedlarna till bildfiler: Grano Oy (f.d. Multiprint Oy)
  • Digitalisering av (de finska) kartorna till bildfiler: Analogia Finland Oy
  • Konvertering av de digitaliserade namnsedlarna till databas: Vaasan Micro Copy Oy
  • Georeferering och punktkoordinering av kartorna: Blom Kartta Oy
  • Användargränssnitt, säkerhetskopiering och långtidsbevaring: CSC – IT-centret för vetenskap
  • Konsult för konceptplanering av informationssystem: Gofore Oy
  • Geodatakonsult: Suomen Paikkatietokonsultit Oy
  • Upphandlingskonsult: Hansel Oy
  • Juridisk utredning kring hantering av personuppgifter: Kalliolaw Asianajotoimisto Oy
  • Presentation av projektet i videoformat: Pegasus Media

Finansiering

Projektet har hittills finansierats med medel från Undervisnings- och kulturministeriet, olika stiftelser samt från kommunerna i landet.