Arkiv och samlingar vid Institutet för de inhemska språken.