Arkiv och samlingar vid Institutet för de inhemska språken.

Aktörer och samarbete

Aktörer inom projektet

Styrgruppen

Ordförande för styrgruppen är Elisa Stenvall, chef för arkiv- och biblioteksenheten vid Språkinstitutet. Övriga medlemmar är doc., universitetslektorn Terhi Ainiala (Helsingfors universitet), sektorchefen István Kecskeméti (Riksarkivet), ledande experten Teemu Leskinen (Lantmäteriverket) och Kristina Linnovaara (Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.). Projektchefen Toni Suutari är sekreterare för gruppen.

Stödgruppen

Ordförande för stödgruppen är projektchefen Toni Suutari. Övriga medlemmar är Eero Hyvönen, suppleant Jouni Tuominen (Aalto-universitetet), enhetschefen Pamela Gustavsson (Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.), Riikka Kivekäs (Lantmäteriverket), Unni Leino (Tammerfors universitet), Jaakko Raunamaa (Helsingfors universitet), Tarmo Rahikainen (Språkinstitutet), Sami Suviranta (Esbo stad) och Pekka Valta (Genealogiska samfundet i Finland).

Samarbete kring den svenska delen av projektet

Digitaliseringen av de svenska ortnamnssamlingarna sker i samarbete mellan Institutet för de inhemska språken och Svenska litteratursällskapet i Finland. Språkinstitutet leder och koordinerar projektet (Toni Suutari, Nina Martola och Elisa Stenvall) samt bidrar med namnexpertis (Maria Vidberg och Helinä Uusitalo). Även SLS arkiv är representerat i projektets styrgrupp (arkivchefen Kristina Linnovaara) och projektets stödgrupp (enhetschefen Pamela Gustavsson). I övrigt baserar sig projektet på köptjänster. Språkinstitutet gjorde år 2015 en offertrunda för de köptjänster som behövs och kan anlita samma leverantörer och kontrakt som vid starten av digitaliseringen.