Arkiv och samlingar vid Institutet för de inhemska språken.

Karelska språkarkivet

Karelska språkarkivet (Karjalan kielen sana-arkisto) omfattar en samling med 550 000 ordsedlar. Till största delen är materialet ordnat i alfabetisk följd. Sökorden i materialet följer dialekterna i Vitahavskarelen, och ordsedlarna under varje sökord är ordnade sockenvis från norr till söder. Alla ordsedlar är digitaliserade och kan laddas ner som bilder via det elektroniska arkivet som publicerades på Språkinstitutets finska webbplats i april 2018.

I arkivet finns också rikligt med litteratur om karelska språk och karelsk kultur.

Det fysiska arkivet flyttades till Östra Finlands universitet i Joensuu i februari 2016.

Till karelska språkarkivet (på Språkinstitutets finska sidor)