Arkiv och samlingar vid Institutet för de inhemska språken.

Karelska språkarkivet

Karelska språkarkivet (Karjalan kielen sana-arkisto) omfattar en samling med 550 000 ordsedlar. Till största delen är materialet ordnat i alfabetisk följd. Sökorden i materialet följer dialekterna i Vitahavskarelen, och ordsedlarna under varje sökord är ordnade sockenvis från norr till söder. Ordsedlarna över ord i början av alfabetet är digitaliserade och sökbara via den karelska ordboken som finns fritt tillgänglig på nätet.

I arkivet finns också rikligt med litteratur om karelska språk och karelsk kultur.

Arkivet flyttades till Östra Finlands universitet i Joensuu i februari 2016.

Om Karelska språkarkivet (på finska)
Till Karelsk ordbok