Arkiv och samlingar vid Institutet för de inhemska språken.

Finska dialektarkivet

I Finska dialektarkivet (Suomen murteiden sana-arkisto) finns över 8 miljoner uppgifter om omkring 400 000 finska ord.


Dialektmaterialet omfattar alla finska dialekter inom Finlands gränser samt de finska dialekter som tidigare talades på Karelska näset och i Ingermanland. Också de finska dialekterna i svenska Västerbotten och i norska Finnmarken finns med, liksom den redan utdöda finska språkformen som talades av savolaxiska emigranter i Värmland.

I arkivet finns också en samling etnologiskt material och andra originalsamlingar, samt institutets slangordssamlingar.

Till Finska dialektarkivet


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången