Arkiv och samlingar vid Institutet för de inhemska språken.

Arkivet för svenska dialekter i Finland

Vid Institutet för de inhemska språken finns ett alfabetiskt ordregister med cirka en miljon ordbelägg från hela Svenskfinland. Registret innehåller också excerpter (språkprov) ur ordböcker och ur språkvetenskaplig, etnografisk och folkloristisk litteratur m.m. Ordregistret ligger till grund för Ordbok över Finlands svenska folkmål.

Originalsamlingarna som ordregistret grundar sig på finns dels på Institutet för de inhemska språken, dels på Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). I arkivet vid Institutet för de inhemska språken förvaras Folkmålskommissionens dialektsamlingar (FMK). I språkarkivet på Svenska litteratursällskapet finns både uppteckningar och bandinspelningar av svenska dialekter.

Ordregistret för Ordbok över Finlands svenska folkmål och Folkmålskommissionens dialektsamlingar får användas av forskare. Kontakta ordbokens redaktion.