Arkiv och samlingar vid Institutet för de inhemska språken.

Runebergsarkivet 

Det så kallade Runebergsarkivet består av närmare 340 000 ordsedlar över språket i Runebergs verk.

Runebergsarkivet bildades tack vare ett projekt lett av professor Lars Huldén med syfte att registrera J.L. Runebergs litterära ordförråd. Arbetet inleddes 1967. Tanken var att materialet skulle redigeras och ges ut som ordlistor och eventuellt som en författarordbok. Finlands Akademi stödde projektet under flera år så att assistenter kunde anställas. Arbetet gjordes manuellt, antagligen som det sista i sitt slag; på den tiden var datatekniken ännu inte användbar för ändamålet.

Runebergsarkivet finns numera på Svenska litteratursällskapet.