Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

20.5.2016

Viveca Dahl och LL-Center fick pris på språkvårdsdagen

Journalisten Viveca Dahl belönades med årets Hugo Bergroth-pris för sitt levande och genomarbetade språk.

I samband med Hugo Bergroth-sällskapets traditionella språkvårdsdag den 19 maj delades årets Hugo Bergroth-pris på 5 000 euro ut. Årets pristagare, journalisten Viveca Dahl, fick priset med motiveringen att hon lyckas upprätthålla en hög språklig standard i den stressiga nyhetsvärlden. Dahl jobbar på Vasabladet, där hon bland annat skriver ledare och kolumner.

Sällskapet delade också ut priset Språksporren till LL-Center, som jobbar med  lättlästa texter. I prismotiveringen står det bland annat att LL-Center på ett mångsidigt sätt har jobbat för att göra olika typer av texter begripliga och nått ut till en bred målgrupp. Prissumman är 1 000 euro.

Tillbaka till rubrikerna