Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

12.4.2017

Video om Stora finsk-svenska ordboken på Youtube

Ordboksredaktören Nina Martola berättar om Stora finsk-svenska ordboken på nätet och ger några exempel på nya ord som ingår i den.

Vi har publicerat en Youtubeintervju med Nina Martola, redaktör för Stora finsk-svenska ordboken. Martola berättar bland annat om gammalt och nytt i Stora finsk-svenska ordboken på nätet och om hur arbetet med ordboken kommer att fortsätta.

Intervjun finns på Språkinstitutets Youtubekanal.

Tillbaka till rubrikerna