Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

31.10.2016

Vi firar Svenska veckan

Den här veckan ordnas över 200 kulturevenemang i Svenskfinland och på språköarna.

Inför svenska dagen den 6 november ordnas svenskspråkiga kulturevenemang på femton orter i Finland under Svenska veckan, som börjar den 31 oktober och kulminerar i och med svenska dagen. På webbplatsen Svenska veckan kan du läsa mer om de evenemang som ordnas.


Tillbaka till rubrikerna