Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

18.11.2016

Vanhan kirjasuomen sanakirja publicerar nya artiklar

I ordboken över den gamla skriftfinskan finns också ord med svenskt ursprung.

En av de ordböcker som Språkinstitutet ger ut är Vanhan kirjasuomen sanakirja, som dokumenterar det finska skriftspråket från 1540-talet till cirka 1810. Från och med i dag, den 18 november, finns ordboksartiklarna som börjar på j och k på nätet. De finns sedan tidigare i tryckt form. Det svenska inflytandet märks till exempel i artiklarna kryydätä och krigsmanninkassa.

Nästa större publicering är tänkt att ske om ett år, i november 2017, då artiklarna a–i publiceras på nätet.

Till Vanhan kirjasuomen sanakirja


Tillbaka till rubrikerna