Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

22.1.2018

Tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk startar 2018

Åren 2018–2019 kommer nya tolkar att utbildas på finlandssvenskt teckenspråk. Det är trettio år sedan en liknande utbildning senast ordnades.

För första gången på över trettio år ska det utbildas tolkar på finlandssvenskt teckenspråk på yrkeshögskolan Humak åren 2018–2019. Meningen med det tvååriga projektet är att genomföra en skräddarsydd finlandssvensk tolkutbildning och utreda de specialbehov som finns i samband med tolkning på finlandssvenskt teckenspråk. Tanken är också att det ska produceras material för undervisning i tolkning på finlandssvenskt teckenspråk. Efter två år ska deltagarna integreras med den finska tolkutbildningen.

En särskild utmaning för de tolkar som tolkar till finlandssvenskt teckenspråk är att de i praktiken bör kunna fyra språk: svenska, finska, finskt teckenspråk och finlandssvenskt teckenspråk. Målgruppen för den nya utbildningen är personer som redan behärskar minst två av de här språken. I synnerhet kunskaper i svenska är viktiga.

Tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Humak genomförs i samarbete med Finlandssvenska Teckenspråkiga, Finlands Dövas Förbund och Helsingfors universitet. De här aktörerna var också involverade i projektet Lev i vårt språk (Livs), som genomfördes 2015–2017 för att rädda det allvarligt hotade finlandssvenska teckenspråket.


Tillbaka till rubrikerna