Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

26.4.2019

Svenska Skatteverket fick årets klarspråkskristall

På Språkrådsdagen i Stockholm belönades Skatteverket för sitt arbete med skrivarstugor, där klara och begripliga texter skapas.

I Skatteverkets skrivarstugor deltar såväl språkvårdare, sakkunniga och jurister som webbredaktörer, som tillsammans skapar klara och begripliga texter. Oklarheter reds ut direkt och ingen behöver slösa tid på texter som i slutändan inte håller måttet. Därför fick Skatteverket årets klarspråkskristall.

Ur juryns motivering: ”Skatteverkets skrivarstugor är en effektiv och väl beprövad metod som är lätt att använda och lätt att ta efter, i stor eller liten skala.”

Pris för arbete bland unga romer

Årets minoritetsspråkspris gick till Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski, som har arbetat för bättre skolframgång bland romska ungdomar på romska i Sverige. Deras arbete har burit frukt och syns i bättre skolresultat, högre skolnärvaro och större engagemang bland både romska ungdomar och deras föräldrar.

Klarspråkskristallen och minoritetsspråkspriset delades ut av Sveriges kulturminister Amanda Lind.

Erik Wellanders pris delas årligen ut för framstående forskning inom språkvård. I år gick priset till Linus Salö, som belönas för sin forskning, bland annat för sin avhandling om svenska och engelska på vetenskapens språkmarknad. Björn Melander, professor i svenska språket vid Uppsala universitet, delade ut priset.

Tillbaka till rubrikerna