Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

23.3.2016 15.58

Svenska Akademiens ordbok har ny webbplats

Nu har Svenska Akademiens ordbok en förnyad webbplats.

Ordboken på webben innehåller alla hittills tryckta band och omfattar uppslagsorden A till VEDERSYN. Den nya versionen kommer till att börja med inte att ha samma sökmöjligheter som den tidigare, men i gengäld är all text teckenrätt och möjlig att citera direkt från nätet. Den nya webbplatsen nås via följande länk: www.saob.se.

Tillbaka till rubrikerna