Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

28.9.2015

Språkvård, nyord och namn på översättarseminariet

Visste du att finskans Seurasaari för Fölisön är resultatet av en felöversättning?

Årets svensk-finska översättarseminarium bjöd på en mångsidig blandning av föreläsare från både Finland och Sverige. Bland annat berättade Johanna Lehtonen, namnplanerare vid Helsingfors stad, om vilka kriterier som gäller för namn på nya områden i en stad och hur namnplanering på två språk går till. Hon redogjorde också för vissa speciella namn i Helsingfors. Lehtonen berättade till exempel att Seurasaari är en felöversättning av det svenska namnet Fölisön, där förleden kommer från ’föl’ och inte från ’följe’, vilket det finska namnet indikerar.

Riina Heikkilä, språkvårdare på Språkrådet i Stockholm, berättade om den sverigefinska språkvården med anledning av att den fyller 40 år i år och Mats Landqvist från Södertörns högskola talade om vad ett diskriminerande språkbruk är (läs en intervju med Landqvist i Språkbruk 4/2015). Andra ämnen som behandlades var översättningsverksamheten på FPA, myndighetstexter i Sverige och Finland, språkvården i medierna, nyord och mycket annat.


Tillbaka till rubrikerna