Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

20.8.2018

Språkrådet gav ut svensk-finsk omsorgsordlista

Språkrådet i Sverige har publicerat en svensk-finsk ordlista med användbara ord och fraser som anställda inom vård och omsorg i Sverige kan ha nytta av.

Ordlistan består av en parlördel och en ordlista och är tänkt som en praktisk hjälp. Det är alltså inte fråga om en regelrätt fackområdeslista.

Omsorgsordlistan har kommit till efter önskemål från anställda som inte kan finska eller som bara kan relativt lite, men som jobbar i de kommuner som hör till förvaltningsområdet för finska i Sverige. De här kommunerna har ett särskilt ansvar att erbjuda äldrevård på finska.

Ordlistan kan laddas ner gratis på Institutet för språk och folkminnens webbplats.

Omsorgsordlistan – fraser
Omsorgsordlistan – ord


Tillbaka till rubrikerna