Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

2.10.2017

Språknämnderna ordnar seminarium

Seminariet Språkglädje handlar om svenska, finska, samiska, romani och teckenspråk.

Som en del av Finlands hundraårsjubileum ordnar språknämnderna vid Institutet för de inhemska språken ett seminarium med temat Språkglädje den 23 november. Seminariet består av korta föredrag som alla handlar om den glädje som de olika språken ger sina talare.

Språknämnderna som arrangerar seminariet är svenska språknämnden i Finland, finska språknämnden, språknämnden för romani, språknämnden för de samiska språken och språknämnden för teckenspråk. Språknämnderna är expertorgan som verkar under Språkinstitutet.

Mer information om tid och plats finns i vårt kalendarium.

Tillbaka till rubrikerna