Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

22.6.2017 12.42

Språkinstitutet vill bevara efternamnsskyddet

Språkinstitutet ställer sig positivt till bevarat efternamnsskydd och till efternamnskombinationer för både vuxna och barn.

Institutet för de inhemska språken har gett ett utlåtande till Justitieministeriet 15.6.2017 kring betänkandet till ny namnlag.

Språkinstitutet understöder förslaget om att efternamnsskyddet ska bevaras i sin nuvarande form. Det här betyder att man inte kan ta ett efternamn som redan är i bruk om man inte på något sätt har anknytning till det. I de övriga nordiska länderna saknar de allra vanligaste efternamnen skydd och kan tas av vem som helst. Språkinstitutet anser dock att det är ändamålsenligt att behandla alla efternamn jämlikt och bevara efternamnsskyddet för alla namn. Det här är särskilt viktigt med tanke på att uppkomsthistorien för de finska släktnamnens del starkt avviker från tillkomsten av efternamn i det övriga Europa och de förknippas med en stark namn- och släktidentitet. De äldsta östfinska släktnamnen går tillbaka till medeltiden medan många västfinska namn präglats starkt av nationalromantiken.

I betänkandet föreslås också att efternamnskombinationer, som består av två separata efternamn, ska tillåtas för både vuxna och barn. Det ska bli möjligt att välja om man vill förena namnen med ett bindestreck eller om man vill skriva dem isär, utan bindestreck. Språkinstitutet ställer sig bakom förslagen, men påpekar i utlåtandet att avsaknaden av ett bindestreck kan leda till alfabetiserings- och rättskrivningsproblem åtminstone under en övergångsperiod. Det finns ändå inga hinder för ändringen, eftersom samma praxis fungerar i många andra länder.

Utlåtandet finns här (på finska): Lausunto nimilain uudistamista koskevasta mietinnöstä (15.6.2017).

Tillbaka till rubrikerna