Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

2.6.2017

Språkinstitutet söker två språkvårdare

Institutet för de inhemska språken utlyser en tjänst som namnvårdare och en tjänst som myndighetsspråkvårdare.

Språkvårdartjänsterna kan sökas mellan den 2 juni klockan 8 och den 19 juni klockan 15. Den nya namnvårdaren tillträder den 14 augusti eller enligt överenskommelse och myndighetsspråkvårdaren den 1 september eller enligt överenskommelse. Tjänsterna är ordinarie.

Myndighetsspråkvårdartjänstens ID-nummer är 29-153-2017. Namnvårdartjänstens ID-nummer är 29-151-2017.

På statens webbplats för rekrytering finns mer information om tjänsten som myndighetsspråkvårdare och namnvårdare.

Ytterligare upplysningar om tjänsterna:

Nina Martola
avdelningsföreståndare
Telefon: 0295 333 257

Anna Maria Gustafsson
specialexpert
Telefon: 0295 333 229

Eivor Sommardahl
specialexpert
Telefon: 0295 333 287


Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången