Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

11.4.2016

Språkinstitutet söker ny direktör

Undervisnings- och kulturministeriet ledigförklarar tjänsten som direktör för Institutet för de inhemska språken.

Institutets direktör har till uppgift att leda, utveckla och övervaka institutets verksamhet samt att inför Undervisnings- och kulturministeriet svara för att verksamheten ger resultat och målen nås. Tjänsten tillsätts för en tidsperiod på fem år.

Sista ansökningsdatum är den 25 april 2016.

Se www.valtiolle.fi/sv-FI.

 


Tillbaka till rubrikerna