Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

19.11.2018

Språkinstitutet söker en språkvårdare och redaktionssekreterare för Kielikello

Den nya språkvårdaren kommer att jobba på den finska språkvårdsavdelningen. Uppgifterna är bland annat att skriva och redigera texter för tidskriften Kielikello och att delta i språkrådgivningen.

Tjänsten som språkvårdare kan sökas fram till den 3 december 2018 klockan 16 och tillträds den 1 januari 2019. Ansökningen görs via statens gemensamma ansökningssystem valtiolle.fi. Tjänstens ID är 29-313-2018.

Mer information

Avdelningsföreståndare Salli Kankaanpää, tfn 0295 333 240, och Kielikellos chefredaktör Sari Maamies, tfn 0295 333 255.

Kotus hakee kielenhuoltajaa ja Kielikellon toimitussihteeriä
Valtiolle.fi


Tillbaka till rubrikerna