Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

24.8.2017 15.53

Språkinstitutet rekommenderar namnet Livsmedelsverket

Jord- och skogsbruksministeriet bad Institutet för de inhemska språken om ett utlåtande gällande namnet på den nya myndighet som bildas när Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets stödfunktioner slås ihop.

Språkinstitutet rekommenderar namnet Elintarvikevirasto på finska och namnet Livsmedelsverket på svenska för den nya myndigheten, som inleder sin verksamhet år 2019. Namnen ligger stilmässigt i linje med andra myndighetsnamn och är korta, lätta att skriva och lätta att komma ihåg.

En nackdel med namnen Elintarvikevirasto och Livsmedelsverket är att det fram till 2006 existerade en myndighet med samma namn. Om namnen därför, av exempelvis juridiska orsaker, inte kan tas i bruk, rekommenderar Språkinstitutet i andra hand det finska namnet Ruokavirasto och det svenska namnet Livsmedelsmyndigheten.

I begäran om utlåtandet fanns det svenska namnförslaget Matverket. Institutet avråder från förslaget, liksom från andra namn med förleden Mat-, eftersom dessa namn stilmässigt avviker från andra myndighetsnamn.

Läs utlåtandet här (på finska).

Läs Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande här.


Tillbaka till rubrikerna