Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

8.9.2017

Språkinstitutet på Kommunmarknaden

Arkivenheten och namnvården presenterar det digitala ortnamnsarkivet och ger namnvårdstips på Kommunmarknaden.

Institutet för de inhemska språken har en egen avdelning på Kommunmarknaden i Helsingfors den 13–14 september.

Dessutom står Språkinstitutet för två informationsinslag. Ulla Onkamo ger tips för planering av vägnamn och namn på myndigheter och Elisa Stenvall presenterar digitaliseringen av ortnamnsarkivet.

Det är gratis att delta i Kommunmarknaden. Du kan registrera dig via evenemangets anmälningsblankett. Adressen är Kommunernas hus, Alpgatan 1.

Programmet för Kommunmarknaden


Tillbaka till rubrikerna